Serce

Dz 13,13-25spiritual-1149187_1920

Czy znam moje serce?
Czy wiem, co je wypełnia? Jakie uczucia, emocja, pragnienia?
Czy to, co je wypełnia napełnia mnie dumą?
Czy może wstydzę się pokazać to innym?

W jednym z pierwszych rozważań Życiodajnego Słowa („Imię”) zadałam pytanie:
Z czym idziesz przez swoje dzisiaj?

Wzorem jest dla nas Dawid, który mówił do Goliata:
„Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem,
ja zaś IDĘ na ciebie W IMIĘ PANA ZASTĘPÓW.”
1 Sm 17, 45 Read More

Czy zasługujesz na szczęście?

Artykuł 5Pytanie

Tytułowe pytanie to tak naprawdę pytanie o to, co o sobie myślisz i jakie masz przekonanie na swój temat? Spróbuj przez chwilę zastanowić się i odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Czy to, co o sobie myślisz wskazuje na to, że Twoje poczucie własnej wartości jest niskie lub wysokie? Read More