Iz 50,4-9aband-1195986_1920

Czy masz świadomość swoich predyspozycji, umiejętności, darów, talentów?                                                                                                    Nazwa nazwą, ale pytając inaczej: czy wiesz czym jesteś obdarowany?                                                                                             Co zostało Tobie darmo dane? Znasz tę prawdę o sobie?

Poznanie siebie, doświadczenie prawdy o sobie daje wolność. Gdy znasz prawdę nie ma gdybania, wątpliwości, życia przeszłością lub przyszłością. Jest tylko dzień dzisiejszy i jego możliwości.

Bogactwo, które zostało w nas wpisane w momencie stworzenia możemy odkrywać i rozwijać przez całe życie. Dziś możesz poznać siebie, a jeżeli już jesteś na drodze odkrywania prawdy o sobie, możesz wykonać konkretny krok związany z bogactwem, które jest w Tobie. Po co?

Po pierwsze, po to, by realizować się jako jedyny w swoim rodzaju człowiek. Drugiej takiej kobiety czy drugiego takiego mężczyzny nie ma na świecie 🙂

Po drugie, po to by służyć innym, dzielić się swoim darem i ożywiać innych:

„Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym,                                                                                                         bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące.”                                                                      Iz 40, 4a.

Od Ciebie zależy czy odkryjesz prawdę o sobie.                                                                                                                Od Ciebie zależy czy rozwiniesz czy zakopiesz swój talent.                                                                                           Od Ciebie zależy czy bogactwo swojej osoby zachowasz dla siebie czy będziesz nim ożywiał innych.                        Od Ciebie zależy czy wykonasz jakikolwiek krok.

„Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem.”                                                                      Iz 50, 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *